Katarakt nedir?
Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Katarakt göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur.
Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak 3 ana grup altında incelenebilirler:
1. Yaşa bağlı kataraktlar
2. Doğumsal (Konjenital) kataraktlar
3. İkincil kataraktlar: Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diabet gibi) sonucunda oluşurlar.
Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin opaklaşmasının durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde azalır.
Kataraktın belirtileri 
 • Görmede yavaş yavaş azalma
 • Işığa hassasiyet, kamaşma
 • Çift görme
 • Okuma zorluğu
 • Gece görüşün bozulması
 • Renklerde soluklaşma veya sararma
 • Kişinin görme şikayeti ortaya çıktığı zaman ameliyat yapılır. Beklemeye gerek yoktur.
 • Beklemek cerrahiyi zorlaştırır.
Kataraktın oluşmasının nedenleri 
 • En sık görülen katarakt tipi gözün yaşlanmasıyla ilişkilidir
 • Aile hikayesi
 • Şeker hastalığı
 • Göz yaralanmaları
 • Kortizon gibi ilaçlar
 • Göz içi iltihaplanmaları
 • Uzun süre korunmadan güneşte kalma
 • Önceden geçirilmiş göz cerrahileri