Katarakt tedavisi
Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tek tedavisi cerrahidir. Tıbbi tedavi ilaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle katarakt yok edilemez. Katarakt ameliyatı olunması gerekmektedir.
Tedavinin tek yolu gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir.
Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt operasyonları iğnesiz, narkozsuz ve ağrısız sadece gözü uyuşturan damlalarla yapılır ve kişi aynı gün evine dönebilmektedir.
Katarakt tedavi edilmezse ne olur?
  • Görme fonksiyonu uzak ve yakında bozulur veya kaybedilir.
  • Göz içi basıncında artma gözlenebilir.
  • Görme tembelliği gelişebilir.
  • Göz içinde üveit denilen enflamasyonlara neden olabilir.
  • Gözün görme merkezi ve retina muayenede izlenemediği için göz içindeki problemlerin teşhis ve tedavisi zorlanır.
Katarakt tekrar oluşur mu?
Katarakt tekrar oluşmaz. Fakat katarakt ameliyatı (özellikle FDA onayı olmayan mercekler kullanıldığında) sonrasında göz içi merceğinin yerleştirildiği kapsülde bir kesifleşme olabilmektedir. Bu kesifleşen tabaka YAG Laser denilen parçalayıcı bir laserle açılmaktadır. Ancak bu katarakt ameliyatı olduktan sonra yapılan tedavidir ve cerrahi bir işlem değildir. Yag Lazer tedavisinden hemen sonra kişi günlük aktivitelerine geri dönebilir.
Katarakt hastalarına tavsiyeler
Katarakt ameliyatı olmayı planlayan hastaların doktorlarıyla göz içerisine takılacak lensleri ayrıntılı olarak konuşmaları gerekmektedir. Uzağı ve yakını gözlüksüz gösteren multifokal bir göz içi lensi istiyorlarsa bunu doktorlarına muhakkak belirtmeleri gerekiyor. Çünkü birçok doktor eğer hastası özellikle belirtmemişse multifokal lens kullanmıyor ve göz içerisine standart monofokal bir lens yerleştirebiliyor. Bu durumda hastalar yakını gözlüksüz görme avantajını kaybediyorlar. Kullandığımız multifokal lensler, standart katarakt göz içi lenslerine göre biraz daha pahalı. Bu nedenle multifokal göz içi mercekleri kullanılarak yapılan katarakt ameliyatlarının ücreti de standart katarakt ameliyatının ücretinden biraz daha pahalı oluyor.